Wilma’s Erf
Is onderdeel van het biologisch dynamisch melkveebedrijf van Wilma en Berend Steenbergen. Op ons bedrijf wordt geen kunstmest gebruikt en ook geen bestrijdingsmiddelen. Op onze graslanden wordt rekening gehouden met de weidevogels door te zorgen voor een variatie in plantengroei, er groeit niet alleen gras maar ook bloemen en kruiden. De plaatsen waar vogels broeden worden met rust gelaten, en op verschillende plaatsen zorgen we voor plas-dras situaties op het grasland. Deze plas-dras gebieden worden veel gebruikt door vogels met kuikens, om eten te zoeken. Voor het weidevogelbeheer zijn we lid van het weide vogel netwerk van de Vogelbescherming
Potstallen
Ons bedrijf heeft ongeveer 85 melkkoeien met bijbehorend jongvee. Al deze dieren gaan zoveel mogelijk de wei in, meestal vanaf 15 april tot eind november. In de wintermaanden zijn ze in de stallen, dit zijn zogenaamde potstallen. De lig ruimte wordt dagelijks ingestrooid met stro, en de dieren hebben op die manier een heerlijk zacht en ruim ligbed.
Als de stallen worden uitgemest komt deze mest weer op het land, waar het zorgt voor een gezonde bodem waar gezond gras op groeit. Op deze manier houden wij onze dieren gezond, zodat er geen antibiotica nodig is.